Columns

Over wijsheid

Richard de Jongh

Ik kom even terug op de oceaan van wijsheid die het mediteren mij heeft gebracht. Het vereist dat je een stap durft te zetten. Ik heb ervaren dat het dan echt iets brengt. Onze wereld verlangt dat wij ons druk maken, dat wij draven en rennen, de hele dag netwerken. Gáán, gáán, gáán. Denk niet dat mijn agenda niet vol is. Maar ik heb geleerd er anders mee om te gaan. Als je iedere dag een half uur in concentratie zit, gebeurt er echt iets met je. Dan kom je in leegte, vol van alles. Het is een bewustzijn dat heel veel zaken die ogenschijnlijk zwaar zijn en stressvol, absorbeert.

Als je alleen maar bovenop een conflict zit – hij vernaggelt de zaak, hij ondermijnt onze afspraken – doet dat pijn. Je wordt boos. Plaats het in een groter geheel – wat doet dat bedonderen met de man die mij bedondert – en het conflict wordt zachter. Daarbinnen kun je nog steeds doelgericht zijn.

Van Olphen propageert bright leadership, gericht op een betere toekomst. Leiderschap gaat over verantwoordelijkheid. Het vergt in mijn ogen een hoog niveau van bewustzijn en bewustdoen. Wat draagt meditatie daaraan bij? Om het op z’n Nederlands te zeggen: het maakt je grounded. Het versterkt je basis, je hoeft niet meer op alles primair te reageren. Stil water weerspiegelt de dingen zoals ze zijn. Hoe woeliger het water, hoe moeilijker jij de dingen zoals ze zijn, kunt herkennen.

Meditatie is een weg, het is niet de weg. Hoewel ik niet zou weten hoe het zonder meditatie zou moeten. Tijdens je leven raakt de spiegel steeds meer verweerd. Onhelderheid beperkt het inzicht en leidt tot verkeerde beslissingen. Een van de essenties van mediterend oefenen is te bewerkstelligen dat je de spiegel weer helder krijgt. Helderheid maakt ontvankelijker, wendbaarder. Van daaruit kan je meer begrijpen.

Het gaat gewoon over wijsheid. Vanuit rust, vanuit een heldere geest komt wijsheid. Niet slimmigheid of handigheid, maar wijsheid. Het is een lange weg, dat zie ik ook wel. Maar het kan.

Meer columns