Columns

Over leegte

Richard de Jongh

Ik ben gewend om vroeg op te staan, om zes uur, half zeven. Het eerste uur van de dag vul ik dan met niets. Ik mediteer, ik concentreer me op leegte. Het is vermoedelijk een begrip waar de meeste managers niet mee uit de voeten Kunnen. Leegte?

In onze westerse cultuur zijn wij druk in de weer met oplossingen. Er is een probleem het probleem schreeuwt om een oplossing, en wel ogenblikkelijk. En dan op naar het volgende probleem, de volgende oplossing! Maar vaak genoeg kristalliseren problemen zich uit door ze domweg met je mee te dragen. De hele weg is interessant, niet alleen het sluitstuk.

Meditatie begon voor mij min of meer bij toeval, dertig jaar geleden. Doordat ik in een studentenhuis woonde met een oudere jongen die aan zen meditatie deed. Ik dacht: hé, meditatie, handig, daar kan ik wat mee. Ik kan leren mij beter te concentreren en daardoor beter te werken, te studeren, te sporten. Het was louter functioneel. Gaandeweg werd het meer en ontwikkelde ik een spirituele houding. Of beter: de spiritualiteit ontwikkelde mij. Meditatie werd een intrinsiek deel van het bestaan, het werd een behoefte. Je moet durven ergens in te stappen.

Ook ik was van huis uit puur rationeel. We zijn kinderen van Descartes, de Franse filosoof uit de zeventiende eeuw: ik denk, dus ik ben. Ik heb geleerd dat alleen maar denken enorm beperkend is. Ik ben steeds meer niets gaan doen, gaan zitten in leegte. Vergis je niet, dat is een positief geladen begrip. De winst is dat je in contact komt met een groter geheel. Leegte is vol met alles.

Ik concentreer mij op mijn ademhaling en voordat ik het weet ben ik een uur verder. Het gekke is dat er dan heel veel gebeurt in plaats van weinig. Dat weet je niet meteen. In onze cultuur willen we gelijk weten, we willen resultaat meten. Maar dat is precies waarover het niet gaat. Het is juist loslaten, het is geen doel hebben, het is alleen maar zijn.

Dan word je rustig in plaats van onrustig, je wordt vriendelijk in plaats van onvriendelijk, je bent eerlijk in plaats van oneerlijk. Volgens mij is dat super essentieel.

Meer columns